videodic_anim.gif

MOTION GRAPHICS

Moltes vegades utilitzem aquest recurs del grafisme en moviment per a treballs en els quals no hi ha una narrativa locutada en off. Solen ser peces destinades a pàgines web, exposicions en fires, …