top of page
AUDIOVISUALS
EQUIP
videodic_anim.gif

ARTESANS DE LA IMATGE

EL VERITABLE ART ÉS LA NARRATIVA. AIXÒ NOMÉS SÓN RECURSOS PER ACONSEGUIR-LA

Motion

GRAPHICS

3D

DRON

bottom of page